Fillers

Hur fungerar fillers?

Fillers innehåller i huvudsak hyaluronsyra, vilket är ett ämne som kroppen naturligt producerar. Hyaluronsyra binder fukt i huden och ger volym. Den naturligt förekommande hyaluronsyran i kroppen minskar med stigande ålder.

Fillers kan användas för att återskapa förlorad volym, för att framhäva vissa drag i ansiktet och även för att släta ut fina linjer och rynkor. Detta görs genom att vi med fillers ”fyller” ut lite under hudytan. Fillers kan på så sätt lägga till, ta bort och förändra önskat område.

Hur går behandlingen till?

Fillers injiceras i önskat område i syfte att uppnå det önskat resultat. Fillers injiceras med vass nål och även med cannula (trubbig nål), detta beroende på vilket område som behandlas och även beroende på vilket resultat som efterfrågas. I samband med en del fillers behandlingar finns möjlighet att få bedövning. Generellt behövs ingen bedövning, detta då fillers innehåller bedövningsmedel.

Hur länge en fillerbehandling håller är individuellt. Hur lång tid det tar för kroppen att bryta ner ett ämne varierar från person till person och påverkas av en mängd olika saker bland annat ämnesomsättning, ålder, livsstil och området som behandlats. Vanligast är att fillers håller i fyra till tolv månader.

Vi behandlar inte dig som är gravid, ammar, är allergisk mot det verksamma ämnet, har aktiv acne i området, nyligen opererad i området, om du har en pågående infektion eller om du har BDD (Body dismorphic order).

Efter behandlingen

Du kan uppleva svullnad, rodnad, ömhet och blåmärken efter behandlingen. Undvik hård träning under 24 timmar och utsätt ej behandlat område för solning/solarium tills eventuella blåmärken, svullnader och rodnad har försvunnit. Undvik smink första sex timmarna efter behandling. Undvik även att behandla tänder och munhåla en vecka efter behandlingen.

Behandlingsområden:

  • Fillers 1ml aeossa/juvederm
  • Läppar
  • NV
  • ML
  • Kinder
  • Käklinje
  • Haka
  • Näsa
  • Tear trough