Trådlyft

Hur fungerar trådlyft?


Vid trådlyft används absorberbara kirurgiska suturer gjorda av ämnet Polydioxanon (PDO) som för in i huden för att stimulera kroppens produktion av kollagen och elastin. Detta resulterar i en hudföryngrande effekt. När det kommer till trådlyft finns det olika slags trådar, så kallade monotrådar som är enkla släta trådar och även cogstrådar som är trådar försedda med hullingar. Trådarna väljs utefter behandlingsområde och önskat resultat. Monotrådar används i kollagenstimulerande syfte, medan Cogstrådarna används för ett lyft i önskat område. Det vill säga, vi kan med hjälp av trådar både påverka hudstrukturen och fastheten i huden och även få ett lyft. Allt detta beror på vilken slags tråd vi väljer till behandlingen.

Trådarna som används är vävnadsvänliga, nedbrytbara och ofarlig för kroppen. Trådlyft brukar ge mycket positiva resultat, särskilt på områdena runt kinderna och käkarna. Trådlyft är också bra för hamsterpåsar, där många får veckar mellan munnen och hakan. Trådlyft för ögonbryn är en liten behandling som kan ge fantastiska resultat. Detta ingrepp är snabbt och inte kirurgiskt.

Hur går behandlingen till?

Inför behandling med monotrådar erbjuds bedövning som appliceras i området som ska behandlas. Därefter förs trådarna in med hjälp av tunna kanyler. Antalet trådar varierar beroende på behandlingsområde.

Inför behandling med Cogstrådar används lokalbedövning (tandläkarbedövning) som sitter i ca tre till fyra timmar efter behandlingen. Därefter förs trådarna in med hjälp av trubbig kanyl, detta för att minska risken för blåmärken och vävnadsskador.

Efter ett trådlyft med cogstrådar ser man en omedelbar lyftande effekt, men det slutgiltiga resultatet kommer efter sex månader. Efter ett trådlyft med monotrådar ses ingen omedelbar effekt. Resultatet kommer då efter två till tre månader och full effekt av behandlingen ses efter sex månader. Ett trådlyfts resultat varar vanligtvis i cirka 1,5 till två år.

Vi behandlar inte dig som är gravid, ammar, har aktiv acne i området eller om du har en pågående infektion.

Efter behandlingen

Du kan uppleva svullnad, smärta och rodnad i det behandlade området. Detta är oftast övergående inom 72 timmar. Det finns även risk för blåmärken som varar i sju till tio dagar. Du kan efter behandling med cogstrådar uppleva att du är sned i munnen, dreglar, läspar och är extra svullen. Detta beror på lokalbedövningen och dessa symtom lägger sig inom några timmar. Eftersom cogstrådarna är lite tjockare kan ömhet och svullnad sitta i upp mot tre till fyra veckor efter behandlingen, och detta anses som helt normalt och övergående.

Behandlingsområden:

  • Cogs trådar- Full face
  • Cogs trådar- Käklinje
  • Cogs trådar- Fox eyes/ Ögonbrynslyft
  • Mono trådar- Halslyft
  • Mono trådar- Pussrynkor/Läpplyft/Marjonettrynkor
  • Mono trådar- Tear trough
  • Mono trådar- Kind/ Käklinje